Den mest avancerade vattenreningen för kommersiella och offentliga pooler…

Vår saltvattensteknik används allt oftare på spa, hotell, simhallar och idrottshallar tack vare kostnadseffektiviteten som den medför. Den eliminerar riskerna, optimerar resurserna och ger ökad kvalitet för användarna.

ALLA VÅRA PRODUKTER FÖR OFFENTLIGA POOLER FÖLJER

Socialstyrelsen SOSFS 2004:7 & DIN 19643-1:2012-11

En hel värld av fördelar.

Alla våra saltvatten elektrolys produkter är utrustade med vårt dubbla cellsystem av självrengörande celler. Dessutom, är de kompatibla med vår Poolstation-plattform som ger underhållspersonal fullständig kontroll över behandlingssystemen från alla mobila enheter (laptop, tablet, mobiltelefon, etc.) från var som helst i världen.

Ett missförstånd som normalt uppkommer, men som inte är sant, är rädslan för att allt i poolen får korrosion och allt kromat förstörs vid användningen av saltvatten…..

Det är däremot inte saltvattnet som gör att de blir korrosion, utan en kombination av faktorer som orsakar korrosion är t.ex. lågt pH-värde, högt klorvärde, salt och dålig ventilation.

Med vårt system eliminerar vi dessa faktorer genom att vi har total kontroll i realtid av maskinerna och om något inte står rätt till så larmar maskinen dig via telefon, iPad eller email – Därför är våra system de bästa på marknaden. Undvik korrosion genom att använda vårt saltvatten elektrolys-system!