Vad är Saltvatten Elektrolys?

Sedan antiken är det välkänt att de antiseptiska egenskaperna av saltvatten fungerar som behandling för ögon, hud och näsa.

De är normalt att man idag använder klor som rening av poolvatten, och som vi alla är medvetna om kan detta ge olika sidoeffekter som t.ex. stark lukt, irritation i både näsa och hud. Det är framförallt ett vanligt förekommande att människor med känslig hud, allergier eller psoriasis får ökade problem av att bada i vanligt klorvatten. Med vårt system kan dessa människor och barn känna sig trygga med att bada i vatten som är bra för hälsa och kropp. Vårt saltsystem för pooler gör desinficering av poolvatten mer effektivt på grund av den kombinerade verkan av “fri klor”, “aktivt syre” och “anti-oxidation”, vilket gör att vi dödar alla organiska material som finns i vattnet. Salt elektrolys-system producerar “fri klor” från vanligt havssalt som löses ut i vattnet – Detta medför stora ekonomiska fördelar och trygghet.

Nu kan ni undvika risker i transport, hantering och användning av mycket giftiga kemikalier. Med Lybiol salt elektrolys undviker du att dosera farliga kemikalier direkt till poolen och vattnets kvalité förbättras på ett automatiskt och säkert sätt. Vår vattenreningsteknik betraktas idag som en nationell och internationell framgång i alla nivåer. Det är ett vattenreningssystem som successivt tas in på marknaden tack vare effektiv kontroll över hur pH/ORP/fri-klor integrerar för att förbättra vattenkvaliteten. En behandling med tre ord: enkel, billig och säker.